Obec Dvorce
Dvorce
Moravskoslezský kraj
Obec Dvorce
DvorceMoravskoslezský kraj
rozšířené vyhledávání

Projekty realizované ze státní podpory a EU

Projekty realizované za podpory státního rozpočtu, EU
a Moravskoslezského kraje

 


 

 

Publicita MSK

 

 


 

publicita

 

 


 

publicita

 

 


 

Projekt identifikační číslo 117D8210A1059

"Obnova místní komunikace Dvorce, ul. Lípová"

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu

Ministarstva pro místní rozvoj ČR

programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+

 

publicita

 


 

Projekt identifikační číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007580

„Energeticko - úsporná opatření bytového domu

Na Aleji 302 ve Dvorcích“

byl realizován za přispění prostředků Evropské unie z programu

Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Celková dotace projektu 1.388.733,25 Kč.

Vlastní zdroje obce Dvorce minimálně 1.917.774,51 Kč.

 

 

publicita

 

 


 

 

"Demolice objektu rodinného domu Dvorce"

Identifikační číslo: 117D081000202

 

publicita

 

 


 

Projekt identifikační číslo 129D662002239,

12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků,

„Restaurování kašny se sochou Neptuna ve Dvorcích“

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu

Ministerstva zemědělství ČR.

Účast státního rozpočtu - dotace 700.000 Kč.

Vlastní zdroje obce Dvorce minimálně 544.364 Kč.

 

 

publicita

 

 


 

"Rekonstrukce veřejného osvětlené Dvorce, okr. Bruntál".

 

podpora

 


 

logo

VPP

koordinátor


 

logo

 

Projekt "Zpracování územního plánu obce Dvorce" je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Název projektu:                                                 Zpracování územní plánu obce Dvorce

Registrační číslo projektu:                                                           CZ.1.06/5.3.00/17.08588

Doba realizace:                                                                            24.04.2008 - 30.06.2014

Celkové způsobilé výdaje projektu:                                                                340.800,- Kč

Spolufinancováno z prostředků EU:                                                               289.680,- Kč

Spolufinancováno ze státního rozpočtu ČR:                                                    51.120,- Kč

 


 Modernizace vybavení pro rozvoj vzdělávání – Základní škola Dvorce –

Výběr dodavatele stavebních prací

 

Výzva k předložení nabídky
Příloha 1 – Specifikace předmětu výběrového řízení
Upřesnění zadávací dokumentace uchazečům

 

Modernizace vybavení pro rozvoj vzdělávání – Základní škola Dvorce –

Výběr dodavatele vybavení

 

Výzva k předložení nabídky
Příloha 1 – Specifikace předmětu výběrového řízení
Upřesnění zadávací dokumentace uchazečům


 

Stavební úpravy místních komunikací

Podrobné informace


 

Stavební úpravy školní jídelny a družiny Dvorce, č.p. 55, Olomoucká ulice

 

V období od 1.11.2006 do 31.01.2009 zrealizovala Obec Dvorce projekt s názvem „Stavební úpravy školní jídelny a družiny Dvorce, č.p. 55, Olomoucká ulice“.

 

Projekt řešil rekonstrukci v rámci objektu školní jídelny, kuchyně a školní družiny v obci Dvorce. Rekonstrukce se týkala prvního podzemního a prvního nadzemního podlaží objektu, kdy vybouráním a dozděním některých svislých stavebních konstrukcí došlo k novému dispozičnímu řešení stávajících prostor jídelny a kuchyně. Toto nové vnitřní uspořádání splňuje hygienické požadavky a normy (odstraněno bylo např. křížení provozů – křížení pohybů lidí a potravin na společných komunikačních plochách, ošetřeno bylo hygienické skladování a příprava potravin, došlo k zamezení nebezpečí kontaminace potravin), zvýšila se efektivita činnosti kuchyně, bylo vytvořeno nové zázemí šaten a sociálního zařízení pro zaměstnance i děti. Současně vznikla nová herna pro děti, došlo k obměnění a doplnění již nevyhovujícího technologického vybavení varny a v neposlední řadě došlo k prostorovému rozšíření jídelny pro potřebný počet jídelních míst a požadovanou rychlost a četnost obrátky dětí v jídelně.

 

Realizací projektu tak došlo ke zkvalitnění infrastruktury školského zařízení v obci.

 

Význam realizace projektu spočívá rovněž v jeho přispění k ochraně a zlepšení životního prostředí, neboť v rámci projektu došlo k umístění spotřebičů s nízkou energetickou spotřebou, odlučovače tuků či zařízení z hygienických materiálů.

 

V návaznosti na realizaci projektu byl v objektu také zaveden systém odděleného třídění odpadů a jejich ekologického nakládání.

 

Celkové náklady projektu byly stanoveny na 5.821.854,00 Kč. Na realizaci projektu získala Obec Dvorce dotaci ze Strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Částka dotace z rozpočtu Regionální rady byla přiznána ve výši 5.246.464,95 Kč. Zbývající částku nákladů Obec Dvorce profinancuje z rozpočtu obce Dvorce.Identifikace projektu:

 

Název projektu:

„Stavební úpravy školní jídelny a družiny

 Dvorce, č.p. 55, Olomoucká ulice“

Operační program:

ROP NUTS II

Moravskoslezsko

Prioritní osa: Rozvoj venkova
Oblast podpory: Rozvoj venkova
Výzva:

Výzva č. 4.1 – 01

Rozvoj venkova

 

Termín realizace projektu:

 

Zahájení projektu: 1.11.2006
Ukončení projektu: 31.1.2009

 

Realizátor projektu:

Obec Dvorce
Náměstí 13, 793 68 Dvorce
www.obecdvorce.cz

Kontaktní osoba v době realizace:
Antonín Kučera
tel.: 554 745 272, e-mail: podatelna@obecdvorce.cz
 

ROP

 

 

 

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1

Partnerská obec a členství

​​